Land og by

Sådan ser de fire politiske udvalg ud

Det første møde i den ny kommunalbestyrelse blev afholdt onsdag. Her blev medlemmerne af de politiske udvalg udpeget.

Onsdag den 13. december blev det det første møde i den ny kommunalbestyrelse i Stevns Kommune afholdt. Her blev Steen S. Hansen (A) udpeget som 1. viceborgmester og Varly Jensen (O) udpeget som 2. viceborgmester.

Herefter blev medlemmer af de politiske udvalg udpeget.

Sådan ser de fire politiske udvalg ud:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget af 7 medlemmer. Borgmesteren er født medlem, og formand for udvalget. Derudover består udvalget af Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Varly Jensen (O).

Plan- og Teknikudvalget

Følgende 5 medlemmer blev udpeget til Plan- og Teknikudvalget:

Jacob Panton Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Line Krogh Lay (B) og Gitte Christensen (Ø)

Social- og Sundhedsudvalget

Følgende 5 plus 2 medlemmer blev udpeget til Social- og Sundhedsudvalget, under forudsætning af, at kommende Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 besluttes.

Flemming Petersen (V), Henning Urban Nielsen (A), Helen Sørensen (A), Anne Munch (A), Ellen Knudsen (C), Jan Jespersen (Ø) og Mogens Haugaard Nielsen (N)

Børneudvalget

Følgende 5 medlemmer blev udpeget til Børneudvalget:

Jacob Panton Kristiansen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø)

Natur, Fritids- og Kulturudvalget

Følgende 5 medlemmer blev udpeget til Natur, Fritids- og Kulturudvalget.

Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krog Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Varly Jensen (O)

Dernæst blev forskellige tillidsposter fordelt

Der blev udpeget 2 medlemmer til Børn- og Ungeudvalget samt en stedfortræder for hvert medlem

Bjarne Nielsen (V) som formand  – Stedfortræder Flemming Petersen (V). Line Krogh Lay (B) som næstformand  –  Stedfortræder Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

I henhold til KL´s love indtræder borgmesteren i KKR (Kommunekontaktrådet) i Region Sjælland. Første viceborgmester er suppleant for borgmesteren: Anette Mortensen (V) indtræder med Steen S. Hansen (A) som stedfortræder.

I henhold til KL´s love skal Kommunalbestyrelsen udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL´s repræsentantskab. Steen S. Hansen (A) blev udpeget som stedfortræder.

I henhold til KL´s love skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Stevns Kommune skal udpege 3 delegerede samt 3 stedfortrædere.

  • Anette Mortensen (V) med Mikkel Lundemann Rasmussen (C) som stedfortræder
  • Steen S. Hansen (A) med Steen Nielsen (A) som stedfortræder
  • Jan Jespersen (Ø) med Jørgen Larsen (N) som stedfortræder

Kommentarer