Store Heddinge

Spejdernetværksmøde med borgmesteren

Billedet fra venstre: Ina Christensen, Franz Christensen, Karl Jensen, Mirco Jordan, Anders Olsen, Laila Nielsen, Birgit Bjørkmann, Lena Bach og Borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen var vært for et spejdernetværksmøde, sammen med  en repræsentant fra Børn og Læring, Fritidsområdet, samt Stevns Frivillighedscenter.

Midt i sommerferien deltog ca. 37.000 spejdere i Danmarks hidtil største spejderlejr i Sønderborg. En landslejr der dækkede bredt over spejdergrupper med stor aldersspredning, samt internationale gæster. På borgmesterdagen besøgte Borgmester Mogens Haugaard Nielsen den Stevnske lejr og fik et indblik i hvordan spejdere ’arbejder’, og hvordan deres grundlæggende værdier har en positiv indvirkning på børnenes læring i livet. Nogle værdier børnene kan tage med sig op gennem ungdommen og videre med i deres voksenliv som værdifulde kompetencer.

Formiddagen bød på spejderringridning, mens eftermiddagen stod i netværkets tegn med en Kommune-spejder-konference. Denne konference mundede ud i, at Mogens Haugaard Nielsen inviterede de Stevnske spejdergrupper til et netværksmøde i løbet af efteråret hvor de kunne arbejde videre med blandt andet. følgende fokuspunkter

  • Samarbejde mellem friluftsliv og skole
  • Etablering af et spejdercenter og en fælles grejbank

Dette netværksmøde fandt sted den 2. oktober, hvor spejderne mødtes med Borgmester Mogens Haugaard Nielsen som vært, en repræsentant fra Børn og Læring, Fritidsområdet, samt Stevns Frivillighedscenter.

På netværksmødet tilkendegav spejderne, at de ønsker at arbejde videre på tværs af grupperne med at ideudvikle hvordan en fælles grejbank kan etableres, om det kan være muligt at have et fælles spejdercenter som alle spejdergrupper kan benytte på tværs af kommunen og hvordan spejdergrupperne kan sparre med hinanden ved nye tiltag og i det daglige. Mogens Haugaard Nielsen opfordrede også spejdergrupperne til at tænke i internationale baner i og med, at Stevns har et nordisk samarbejde med kommuner i Sverige, Norge og Finland.
De repræsenterede spejdergrupper vil nu gå tilbage til deres bagland og arbejde videre med de spændende tanker der blev drøftet på netværksmødet.

Kommentarer