Land og by

Stevns betaler mest per næse for beredskabet

Østsjællands Beredskab koster i gennemsnit 222 kroner per næse, men indbyggerne i Stevns skal betalt 258 kroner hver.

Indbyggerne i Solrød kommune bidrog i 2017 med 2,6 millioner kroner til Østsjællands Beredskab. Det betyder at man kun betaler 118 kroner per næse til Østsjællands Beredskab. I Stevns Kommune betaler man 258 kroner per næse, eller hele 5,8 millioner kroner, for at deltage i brandsamarbejdet Østsjællands Beredskab. Det skriver Dagbladet.

Køge Kommune betaler også uforholdsmæssigt meget til det fælles beredskab, med hele 255 kroner pr. næse, hvilket svarer til 15,3 millioner kroner i reelle tal.

Det største bidragsyder til det fælles beredskab er Roskilde, der betaler 21,1 millioner kroner i 2017. Dermed ligger også Roskild over gennemsnittet, med 243 kroner pr. indbygger i kommunen.

Stevns havde det dyreste beredskab

De store prisforskelle skyldes at man i den aftale, de otte kommuner indgik da de stiftede Østsjællands Beredskab, som følge af regeringens beredskabsreform, aftalte at de otte kommuner fortsat skulle betale det samme for brand- og redningsberedskab, som man betalte inden reformen.

Når der var så store prisforskelle, skyldes det at kommunerne havde forskellige ønsker til beredskabsniveau. Der er desuden forskel på, hvilket beredskab, der skal til i de enkelte kommuner for at dække de ting, man kan risikere at komme ud for. Køge Kommune ønsker for eksempel et højt beredskabsniveau, fordi der er mange kemivirksomheder og en havn.

Men nu skal Østsjællands Beredskab spare fem millioner kroner på budgettet i 2018, så ledelsen lægger op til en ny måde at sammesætte det fælleskommunale beredskab sammen på. De ønsker at se på beredskabet i større områder, i stedet for at se på de enkelte kommune hver for sig selv.

Ledelsen for Østsjællands Beredskab er derfor i disse uger på turne til de otte kommuners økonomiudvalg, hvor de forklarer om deres forslag til en ny risikobaseret dimensionering. Den ny risikobaseret dimensionering skal nemlig vedtages i byrådene i de otte medlemskommuner.

Når planen er vedtaget, vil man arbejde videre med en fælles basismodel, som er ens for alle kommuner. Hvis den enkelte kommune ønsker et højere beredskabsniveau, kan de tilkøbe dette.

Men planen møder modstand, for eksempel vil Solrød Kommune ikke betale mere til det fælles beredskab, mens Køge går ind for, at der skal være samme pris for alle for basismodellen.

Betalinger til Østsjællands Beredskab:

  • Stevns: 5,8 mio.kr.   258 kr. pr. indbygger.
  • Køge: 15,3 mio.kr.   255 kr. pr. indbygger.
  • Roskilde: 21,1 mio.kr.   243 kr. pr. indbygger.
  • Greve: 11,8 mio.kr.   235 kr. pr. indbygger.
  • Ishøj: 4,5 mio.kr.   199 kr. pr. indbygger.
  • Vallensbæk: 3 mio.kr.  189 kr. pr. indbygger.
  • Høje-Taastrup: 9,2 mio.kr.   183 kr. pr. indbygger.
  • Solrød: 2,6 mio.kr.   118 kr. pr. indbygger.
  • Gennemsnit: 222 kr. pr. indbygger.

Kommentarer