Debat

Stevns har brug for indvandring

Man kan få meget ud af at fordrive de regnvåde og kedsommelige sommeraftener ved at læse prognoser og statistik.

Indsendt af Rasmus Englund. Spidskandidat for Liberal Alliance

Hvert år udgiver Stevns Kommune en befolkningsprognose for en tiårig periode. Det er interessant læsning, og der er kun småændringer fra år til år, så prognosen fremtræder valid.

Den demografiske udvikling på Stevns bliver en udfordring fremover. I 2025 vil andelen af borgere over 65 år udgøre mere end en fjerdedel, og samtidig svinder antallet af borgere i den erhvervsaktive gruppe væsentligt. Lagkagen bliver med andre ord mindre, mens flere skal have et stykke af den. I 2013 kendte vi også disse tal, men det har de sidste fire år ikke affødt megen debat. I næste valgperiode er det derfor altafgørende, at udviklingen vendes, og der skal drejes på flere parametre.

Indvandringen af ressourcestærke pendlerfamilier skal styrkes, og de skal lokkes til vor dejlige halvø ved at reklamere for daginstitutioner med fleksible åbningstider, et bredt udvalg af skoletilbud, som er geografisk spredt i hele kommunen, samt billige boliger og masser af plads.

Den altafgørende forudsætning for at indvandringen og fastholdelsen af nuværende borgere og virksomheder lykkes, er dog, at infrastrukturproblemerne bliver løst. Det skal være nemt og bekvemt at komme på arbejde i hovedstadsområdet, hvad enten man skal på motorvejen eller ud til den nye Køge Nord Station. Hvis vi fortsat skal tøffe afsted med 50-60 km i timen for at komme på den anden side af Køge, så er der en reel bekymring for, at halvøen sakker bagud og må se sig overhalet af udviklingen i ydersporet.

Beskæftigelsesindsatsen skal opprioriteres, og flere skal flyttes fra passiv forsørgelse til beskæftigelse. I ældreplejen kommer vi ikke udenom, at de frivillige i endnu højere grad skal inddrages. I den henseende skal der huskes på, at vi alle bærer et personligt ansvar for, at vore ældre medborgere får en værdig og indholdsrig alderdom.

Vore svageste medlemmer af samfundet skal selvfølgelig have den fornødne hjælp, men credoet for en borgerlig dansk socialpolitik, der er udfordret af den demografiske udvikling, bør være, at der føres reel socialpolitik, der ikke undergraver velfærdssamfundets forudsætninger såsom personligt ansvar, selvhjælpsetik og arbejdsomhed.

Set ovenfra kan den demografiske udvikling med flere ældre og færre yngre synes som uafvendelig, og det er en udfordring, som hele den vestlige halvkugle står overfor. Skyerne i horisonten er bestemt mørke, men i modsætning til sommervejret kan vi selv søge at imødegå den demografiske udvikling på Stevns.

Kommentarer