Store Heddinge

Stevns Kommune overtager Stevns Naturcenter

Stevns Kommune overtager driften af Stevns Naturcenter fra Østsjællands Museum. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på sit første møde i 2018.

Kommunen lægger med overtagelsen op til en styrket indsats i formidlingen af Stevns unikke natur- og kulturhistorie til områdets skoleelever.

– Vi bor i et unikt område med en helt særlig kultur- og naturhistorie. Jeg glæder mig til, at vi med overtagelsen af Stevns Naturcenter kan sætte endnu mere fokus på formidlingen af denne historie til vores egne skoleelever. Det er en historie, som de skal kende til og have helt ind under huden i løbet af deres skolegang, siger borgmester Anette Mortensen.

I dag står Østsjællands Museum for formidlingen i området, der bl.a. omfatter en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Derudover anvendes Naturcenteret som base for naturformidling i bred forstand til kommunens skoler samt til et bredt publikum ved forskellige lejligheder.

Undervisningen bliver gratis

Med overtagelsen bliver undervisning ved centerets naturvejleder gratis for skolerne på Stevns, ligesom det er hensigten at placere en række tiltag under kommunens ’Åben skole’ på Naturcenteret.

– På den måde kan vi i højere grad end tidligere give eleverne mulighed for at få indsigt i Stevns’ fantastiske historie, forklarer borgmester Anette Mortensen.

Derudover falder overtagelsen af Stevns Naturcenter godt i tråd med et generelt ønske i kommunen om i højere grad at fokusere på Verdensarven, hvor Naturcenteret kan medvirke til at udbrede kendskabet til Stevns Klint som en del af
UNESCOs Verdensarv.

Holtug Kridtbrud

En anden af opgaverne, der hører med til Naturcenterets drift, er at føre tilsyn med Holtug Kridtbrud. Denne opgave overgår også til kommunen.

Kommentarer