Land og by

Stevns Kommune: Rotter er et fælles anliggende

Rotter er et stigende problem i Danmark og dermed også i Stevns Kommune. Problemet skal løses i fællesskab mellem kommune og grundejer.

– Siden 2013 har Stevns Kommune oplevet en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser fra 735 om året i 2013 til 2.204 i 2017. Det er en bekymrende udvikling, vi gerne vil vende i Stevns Kommune, og derfor ser vi nu på, om vores indsats er tilstrækkelig’, udtaler Flemming Petersen, som er formand for Plan, Miljø og Fritid.

Læs også: Eksplosiv vækst i rotter i Stevns Kommune

– De milde vintre og Statens krav om mindre brug af rottegift, bærer en stor del af skylden for de mange rotter. Vores handlingsplan for rottebekæmpelse har et par år på bagen, så vi ser på, om den er tidssvarende eller om der er noget, vi er nødt til at justere på for at vende den negative udvikling, tilføjer Flemming Petersen.

Her kan man anmelde det, hvis man har set en rotte.

Centerchef i Teknik & Miljø, Birgitte J.T.K. Nielsen, er helt enig, og supplerer med, at milde vintre og mindre brug af rottegift dog ikke kan forklare hele stigningen i antallet af rotteanmeldelser:

’Vi er simpelt hen også alt for flinke ved rotterne. Rotterne søger derhen, hvor der er noget at leve af, og hvor de kan søge ly og bygge rede, og som os mennesker foretrækker de at spise det, som smager godt. Så hvis der i en villahave er et foderbræt til fuglene med masser af spildte frø nedenunder eller en hønsegård med uspiste foderrester og der samtidig er et godt tørt sted at bygge rede i udhuse eller under en brændestak, så er det ideelle levevilkår for rotterne’, fortæller Birgitte J.T.K. Nielsen og tilføjer:

’Samtidig med, at vi kigger på vores egne indsatser, kigger vi også interesseret på de kommuner, som ikke har oplevet den samme stigning i rotteanmeldelser som vi har, og på de kommuner, som tager nye, alternative bekæmpelsesmetoder i brug. Det kan f.eks. være brug af hunde eller som Skanderborg Kommune, som forsøger at få hjælp fra natuglen for at holde rottebestanden nede’, slutter Birgitte J.T.K. Nielsen.

Hvad kan du selv gøre?

Der er stribe ting, du selv kan gøre for at sikre din ejendom:

  • Fjern bunker af jord, byggematerialer og vegetation tæt på din ejendom. Det er oplagte redesteder.
  • Luk huller i murværk eller sokkel, så det er svært for rotten at komme ind i eller under huset.
  • Hold døre og porte lukkede. Sørg for, at de slutter tæt.
  • Fjern overskydende foder fra fuglehuse, hønsehuse og stalde. Lad ikke foder ligger frit tilgængeligt.

Overholder du disse simple råd, så er din ejendom mindre attraktiv for rotterne.

Fakta

I 2013 kom der en ny bekendtgørelse, som begrænser muligheden for at bruge rottegift. Det skyldes, at man gerne vil undgå at få giften ind i fødekæden idet rovdyr som katte eller rovfugle spiser de døde rotter.

Stevns Kommune ser lige pt. på den samlede plan for rottebekæmpelse og lægger en række konkrete forslag op til politisk debat i marts måned.

Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte. Herefter vil du få besøg af en rottebekæmper. Rottebekæmperen kører i kommunen på faste dage, så du har mulighed for at planlægge at være hjemme, når du får besøg. Hvis du har set en rotte inden døre, vil du få besøg samme dag eller senest dagen efter.

På kommunens side om rotter kan du læse meget mere om, hvad du kan gøre for at undgå dem, eller hvad du skal gøre, hvis du allerede har fået rottebesøg.

Kommentarer