Rødvig

Stevns Kommune siger nej til gasrørledning

Stevns Kommune siger nej til at gasrørledningen Baltic Pipe og en stor kompressor-station kan placeres på Stevns.

Energinet planlægger at anlægge en ny gasledning på tværs af Danmark, Baltic Pipe, som skal forbinde norske gasfelter med Danmark og Polen.

Rambøll står for projekteringen af gasledningen, der skal gå på tværs af Danmark. De undersøger nu mulighederne for om gasrørledningen kan gå i land ved Faxe Ladeplads eller syd for Rødvig.

De har sammen med Energinet netop være til møde med Plan- og teknikudvalget i Stevns Kommune, for at præsentere projektet.

– Vi afviser, at det kan komme på tale at gå i land med rørene på Stevns og bygge en stor kompressor-station på land her. Det er simpelthen et for voldsomt projekt, som vil være alt for synligt, hvis det går i land lige syd for Rødvig, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og teknikudvalget i Stevns Kommune.

Af bemærkningerne til projekt og VVM-plan fremgår det, at kommunen ser det problematisk at placere kompressor-stationen ved Rødvig, og at der er flere forhold, der taler imod placeringen.

Gasrørledningen vil strækker sig over 600 til 800 kilometer og gøre Danmark til et vigtigt knudepunkt. Planen er at den skal være klar til drift i 2022.

Gasrørledningen vil være en gevinst for alle parter, viser analyse. I Danmark vil transporten af de store mængder gas til Polen give mulighed for markant lavere transportpriser i det danske gastransmissionsnet til gavn for de danske husholdninger og virksomheder. Adgangen til norsk gas kan derudover øge forsyningssikkerheden i Danmark og skabe mere konkurrence på gasmarkedet.

Kommentarer