Store Heddinge

Stevns i top 10 med at få flygtninge i job

Stevns Kommune er lykkedes med at få hver anden flygtning og familiesammenførte til flygtninge i job. Det overgås kun af 6 andre Sjællandske kommuner.

En ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at Stevns Kommune allerede har nået regeringens målsætning fra 2016 om, at hver anden flygtning skal i arbejde inden 2020. Succesen med at få kommunens flygtninge i job er bl.a. skabt ved, at kommunen, erhvervslivet og en gruppe frivillige har løftet i samlet flok.

– Det er et rigtigt flot resultat som Stevns Kommune, i samarbejde med det private erhvervsliv og en gruppe frivillige, har opnået på kort tid. At få et job og kunne klare sig selv er en af de bedste veje til integration. Det glæder mig, at så mange af vores flygtninge tager ansvar for deres eget liv i så svær en situation, siger borgmester Anette Mortensen og fortsætter:

– Samarbejdet om at få denne gruppe borgere i arbejde er også et mønstereksempel på samskabelse mellem kommunen, det private erhvervsliv og en gruppe frivillige, når det fungerer bedst.

I alt har 50 (21 – 64-årige) af kommunens 180 flygtninge siden 2016 fået et job. Heraf er de 44 mænd og 6 af dem kvinder. Det er inden for landbrugssektoren, service- og restaurationsbranchen både i og udenfor kommunen, at kommunens flygtninge er kommet i job.

Dampvaskeriet har taget et stort samfundsansvar

En af de private virksomheder, der har taget et stort ansvar i forhold til at tage flygtningene ind, er De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge.

Produktionschef Dan Rasmussen fortæller om forløbet:

– Vi blev kontaktet af en gruppe frivillige fra ’Flygtninge Job Stevns’, der spurgte, om vi havde mulighed for at tage nogle integrationsborgere ind i vores virksomhed. Det tænkte vi lidt over, og så besluttede vi os for, at vi gerne ville åbne vores virksomhed for flygtningene, eller integrationsborgere, som jeg konsekvent kalder dem. Vi syntes, at vi havde pligt til at gøre en indsats for denne gruppe borgere som Stevns Kommunes største privatejede virksomhed. Vi måtte vise vejen på dette område, tænkte vi.

I perioder krævede det ekstra arbejde fra virksomhedens side at tage grupper på op til 10 integrationsborgere ind ad gangen.

– Vi taber på vores produktionstal i en periode. Det ved vi. Til gengæld får vi et større rekrutteringsgrundlag og tager et nødvendigt samfundsansvar’, forklarer Dan Rasmussen og fortæller også, at etnicitet ikke bliver betragtet som et problem på Dampvaskeriet:

– Vi kigger ikke på, hvor folk kommer fra. For os handler det om arbejdet; dét engagement den enkelte udviser og evnen til at opfylde de mål, der er i produktionen, siger han.

I dag er 10 integrationsborgere ansat i ordinær beskæftigelse i produktionen ud af en arbejdsstyrke på 60 mand i gennemsnit. I alt har Dampvaskeriet haft 32 integrationsborgere igennem forløb som virksomhedspraktik, i løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

Et eminent samarbejde

Samarbejdet mellem kommunens Jobcenter, de frivillige og De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge, har været afgørende for, at flere flygtninge er kommet i ordinære jobs.

– Samarbejdet har simpelthen været eminent’, forklarer Dan Rasmussen og uddyber:

– Vi har oplevet Jobcentret, som meget smidig i deres sagsbehandling og imødekommende i forhold til vores ønsker. Og de frivillige har arbejdet imellem os som privat virksomhed og kommunen som myndighed og har kunnet indtage en mere uformel tillidsskabende og fortrolig rolle. Det har været afgørende for den enkelte flygtning, siger Dan Rasmussen.

Indsatsen har været mere målrettet

Fra kommunens side er der igennem de seneste to år arbejdet mere målrettet og intensivt med integrationsindsatsen. Kommunens virksomhedskonsulent er bl.a. blevet fast tilknyttet integrationsteamet og har arbejdet tæt sammen med sagsbehandlerne om at skabe de optimale rammer for, at man som flygtning kan få foden inden for på arbejdsmarkedet. Strategien har bestået af tre trin: Først at skaffe en virksomhedspraktik-plads til den enkelte, derefter et job med løntilskud og så til sidst at indgå en aftale om ordinær beskæftigelse.

Derudover er integrationsindsatsen blevet samlet i et team, der hedder ’Ydelse og Integration’. Det betyder, at boligplacering, udbetaling og beskæftigelsesindsatsen bedre kan arbejde på tværs med et helhedsorienteret syn på den enkelte.

Fremgangen skal fastholdes

I Stevns Kommune er målsætningen nu at fastholde den nuværende fremgang i beskæftigelsen af flygtninge og så få flere kvinder i beskæftigelse samt at oprette flere af de såkaldte IGU-forløb (Integrationsgrunduddannelse), hvor praktikdelen meget gerne skulle være i virksomheder på Stevns.

For Dan Rasmussen fra De Forenede Dampvaskerier i Store Heddinge er der ingen tvivl om, at de fortsat vil være klar til at tage flygtninge ind i forskellige forløb og ansætte dem i rigtige jobs.

– Men i fremtiden vil vi nok højest tage 3- 4 stykker ind ad gangen ellers tager vi munden for fuld og har ikke mulighed for at ’nurse’ den enkelte. Det ved vi nu, siger han.

Kommentarer