Strøby

Strøby Kirke afventer nu provstiets godkendelse

Menighedsrådet forventer at arbejdet med at renovere Strøby Kirke kan begynde i foråret 2018.

Strøby Kirke blev tilbage i maj 2015 lukket på grund af omfattende skimmelsvamp i kirkerummet. Efter kirken blev lukket, anmodede menighedsrådet en række forskellige eksperter om at komme og gennemføre en analyse af, hvad der sker i kirken, hvor fugten (vandet) kommer fra, og hvorfor vanskelighederne kommer nu, hvor kirken har stået siden 1200 tallet.

To årsager til fugtproblemerne

Konklusionen er at der er to årsager hovedårsager til kirkens meget kraftige opfugtning; fugt fra gulvet, samt den fugt mennesker naturligt afgiver, når de er i kirkerummet. Det var været et yderst krævende arbejde, at få alt dette analyseret og få gennemdrøftet løsningsmuligheder med folk, der har forstand på dette.

Læs også: Strøby Kirke kan (måske) genåbnes næste år

Der foregår en opstigning af vand i gulvet, kirkegulvet ligger nemlig betydeligt under terrænhøjde udenfor kirken. Derudover er kirken gennem årene gjort mere og mere tæt, for at holde på varmen, der er blandt andet monteret forsatsvinduer på alle vinduer.

Reelt sker der kun en udluftning, når kirkedørene er åbne, således at der bevidst luftes ud. Der foregår mange kirkelige tjenester i selve kirkerummet i Strøby kirke, og der er ofte mange mennesker, der på denne måde afgiver fugt i kirkerummet.

Drænledning lagt forkert

Fugten fra gulvet er fugt udefra, der presses ind mellem sylt stenene (de sten kirken står på). Der har været arbejdet meget med at finde løsninger på ikke mindst dette problem. Problemet har i øvrigt været søgt afhjulpet for mange år siden, hvor man lagde drænledning rundt om kirken, men denne drænledning er desværre blevet lagt forkert og har på den måde gjort ondt værre.

Det betyder, at der skal graves op rundt om kirken og kirkens fundament skal sikres mod indtrængende vand, og så skal der lægges en anden belægning rundt om kirken, der kan opsuge regnvandet, og endelig skal der drænes med et omfangsdræn, der sikrer, at vandet fjernes fra kirkens omgivelser. Kirken ligger på en stor blålerbanke, som vand kun vanskeligt kan trænge igennem, derfor dels en afledning og dels en fordampningsmulighed.

Gulvvarme

I forbindelse med opgravning af kirkens gulve har menighedsrådet fundet, at de i fremtiden vil opvarme kirken via gulvvarme på miljørigtig vis, ved enten jordvarme eller luft til vand varme. Det sidste er valgt, idet etableringsomkostninger er mest lønsomme. I forbindelse med varmeetableringen er det vigtigt, at vi sikrer

os mod kuldenedfald langs kirkens vægge. Det endelige forslag til, hvad der skal laves, og ikke mindst hvordan det skal udføres, er nu endelig ved at ligge klar til provstiets og stiftets godkendelse, så man derefter kan gå i gang med arbejdet.

– Jeg har valgt ikke at besvære menigheden med en udredning om økonomien i dette arbejde, men det er vigtigt at fortælle, at vi i sognet ikke har nogen opsparing eller penge på kassebunden, og at det provsti, vi er en del af, Tryggevælde Provsti også er et ‘fattigt’ provsti, siger John E. Hansen, formand for Menighedsrådet

Menighedsrådet forventer, om alt går vel, at have alle godkendelser på projektet på plads i begyndelsen af det nye år, således at arbejdet kan begynde i foråret 2018.

Kommentarer