Debat

Svar på Sejer Folkes spørgsmål

Med henvisning til Styrelsesvedtægten for Stevns Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen den 24.november 2016, har revideret vedtægten.

Indsendt af Varly Jensen. Kommunalbestyrelsesmedlem og borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti.

Det fremgår klart af paragraf 19 stk. 1, at Borgmesteren oppebærer vederlag efter regler, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ud over det i stk. 1 nævnte vederlag, kan der ikke, af Kommunens kasse ydes Borgmesteren honorar, mødediæter eller anden vederlag for bestridelsen af et kommunalt hverv.

Altså, kan en Borgmester, ikke få udbetalt noget beløb udover den fastsatte løn.

Kommentarer