Debat

Tankevækkende M/K fordeling i Ældrerådet!

Alle vælgere over 60 år fik på valgdagen mulighed for at få 3 stemmesedler. Der var valg til Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Ældrerådet.

Indsendt af fysioterapeut Ellen Knudsen. KB medlem fra 1.1.18

Pressen har i tiden op til valget omtalt at antallet folkevalgte kvinder ligger lavt i forhold til antallet af mandlige folkevalgte.

Her efter de tre valg, er det tankevækkende, at netop i Ældrerådet, er denne tendens omvendt. Tillykke til det nyvalgte Ældreråd, hvor 7 kvinder og 2 mænd, som et rådgivende organ, de næste 4 år, skal repræsentere alle over 60 år overfor de kommunale politikere i Stevns Kommune.

Jeg ser frem til samarbejdet efter 1. januar 2018, hvor jeg er een af de 7 folkevalgte kvinder i Stevns Kommunalbestyrelse med 19 medlemmer.

Kommentarer