Land og by

Teleindustrien svarer igen på kommunens kritik

Teleindustrien, der er brancheforening for teleselskaberne, har takket ja til et møde med Stevns Kommunes Plan- og Teknikudvalg den 13. juni.

Direktøren for Teleindustrien, Jakob Willer takker ja til Plan- og Teknikudvalgets invitation til et møde den 13. juni. Han mener dog ikke, at det er telebranchens skyld, at der er mobilhuller på Stevns. Tværtimod.

Ifølge Jakob Willer er Stevns Kommune selv skyld i den manglende dækning. Han oplyser til Dagbladet at Stevns Kommune på mange punkter direkte har modarbejdet telebranchens ønsker om at foretage investeringer i kommunen.

– Jeg synes oprigtigt, at det er noget skævt at skyde skylden for manglende mobildækning på branchen i en situation, hvor kommunen på mange punkter har haft aktiviteter og politikker, der direkte modarbejder og forringer selskabernes incitamenter til investeringer i Stevns Kommune og i en situation, hvor branchen har bedt om møder med kommunen med henblik på at finde løsninger, som der ikke er blevet fulgt op på, siger Jakob Willer til Dagbladet.

Teleindustrien: Stevns Kommune skal kigge indad

– Historisk set har Stevns Kommune sat rigtigt mange begrænsninger op i forhold til udbygge den digitale infrastruktur i kommunen. Og det gør man stadigvæk. Derfor stiller jeg mig nu op og skyder tilbage, når Stevns Kommune kritiserer os på den måde, så mener jeg først og fremmest, at de skal kigge indad og se, hvad de rent faktisk har gjort og stadig gør, siger Jakob Willers til Dagbladet.

Jakob Willer henviser til et konkret eksempel med Fibias nedgravning af nye fibernetkabler til beboerne i Højerup, som følge af den nyoprettede bredbåndspulje.

– Her er man klar til at gå i jorden. Men alligevel har Fibia valgt at sætte alle gravearbejder på Stevns i bero, da det er helt horrible vilkår, man er blevet mødt med i Stevns Kommune. Kommunen stiller krav på graveområdet, som er både fordyrende og unødvendige, og som helt konkret lige nu resulterer i, at graveprojekter ikke gennemføres, siger Jakob Willer til Dagbladet.

Et andet eksempel er kommunens planer om at etablere et kommunalt finansieret wifi-net, der risikerer at skulle konkurrere med telebranchens offentligt finansierede infrastruktur. Det er ifølge Jakob Willer bestemt ikke med til at stimulere telebranchens lyst til at investere på Stevns.

Har tidligere forsøgt at komme i dialog med kommunen

– jeg ved, at Teleindustriens Rejsehold så sent som i maj 2016 henvendte sig til Stevns Kommune, hvor man gerne ville i dialog med kommunen om muligheder for i fællesskab med kommunen at hjælpe borgerne til en bedre mobildækning. Det blev i henvendelsen foreslået, at »Rejseholdet« blev inviteret til et møde hos kommunen, hvor dialogen så kunne igangsættes. Vi har aldrig fået en tilbagemelding. Det virker lidt mærkeligt, når man så gerne vil udbygge det, siger Jakob Willer til Dagbladet.

Kommentarer