Land og by

Tilskud til frivilligt socialt arbejde på 304.000

Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune godkendte den 6. december Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 tilskudspuljen 2018 til frivilligt socialt arbejde, i alt 304.000 kroner.

I henhold til Lov om social service, § 18, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. På budgettet 2018 er der afsat 304.000 kroner til fordeling blandt ansøgerne.

Kommunen har modtaget 47 ansøgninger om tilskud på i alt 399.513 kroner og ikke alle foreninger har ansøgt om et specifikt beløb. 46 af ansøgerne har fået støtte.

Der er bevilget i alt 129.500 kroner til 20 foreninger, der udfører en frivillig indsats på ældreområdet og 20.000 kroner til tre lokale foreninger der hjælper handicappede. Ni lokale patientforeninger har fået 63.950 kroner til deling. De resterende 90.550 kroner går til 14 foreninger der udfører frivilligt arbejde til gavn for børn, familier, socialt udstødte og flygtninge.

Modtageren af det største bidrag bibliotekernes ny initiativ Stevns Makerspace, der fået 20.000 kroner i støtte i 2018.

Læs også: Stevns MakerSpace åbner med en fest

Ansøgningerne har været behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.

Interesserede kan downloade Indstillingsudvalgets liste fra kommunens hjemmeside. (pdf – åbner i nyt vindue)

Kommentarer