Debat

Udtalelse vedr. optagelseskriterier på gymnasier / hf

Stevns Ungdomsråd har den 16. maj 2017 sendt et åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, Regionsrådet, Køge Gymnasium og Undervisningsminister Merete Riisager.

Indsendt af Linea Pape Jensen, formand Stevns Ungdomsråd på vegne af Stevns Ungdomsråd.

Det er med stor bekymring at Stevns ungdomsråd ser konsekvenserne af gældende optagelseskriterier (afstandskriteriet) til gymnasium/HF uddannelserne – og de bestemmende politikeres manglende vilje eller evne til omgående at rette op på indbyggede og indlysende svagheder.

Det er især unge bosiddende i den sydlige del af Stevns kommune, der kommer til at betale prisen for håndhævelsen af disse kriterier.

Ungdomsrådet har tidligere påpeget at fx transportproblemer kan være en medvirkende faktor til at Stevns ligger lavt i forhold til antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. En transporttid på mere end 60 minutter – med flere skift undervejs – virker på ingen måde fremmende eller motiverende på gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

Unge nord for Køge har grundet dette afstandskriterium fortrin for optagelse på Køge Gymnasium frem for unge bosiddende på/i Stevns. Dette på trods af, at unge nord for Køge har muligheder for – ud over Køge Gymnasium – også kan søge om optagelse på Solrød- og/eller Greve Gymnasium.

Dette opleves af ungdomsrådet som en diskriminering af unge fra Stevns, der helt åbenlys er bosiddende et ”forkert” sted.

Ungdomsrådet vil på det kraftigste opfordre ministeren, Fordelingsudvalget i Region Sjælland og Køge gymnasium til hurtigst muligt at samarbejde om en løsning på det problem og den forskelsbehandling, som de unge fra henholdsvis Faxe og Stevns Kommune oplever og fremadrettet sikre, at unge på grund af bopæl langt fra ungdomsuddannelserne – og deraf lange transporttider – ikke stilles i lignende situation.

Kommentarer