Store Heddinge

Vælgermøder om ældrepolitikken i Stevns Kommune

Ældre Sagen Stevns indbyder alle interesserede til vælgermøder om ældrepolitikken i Stevns Kommune de kommende 4 år. Ældre Sagen byder på kaffe og brød.

1. møde afholdes onsdag den 18. oktober fra klokken 19 til cirka 22.00 i kantinen på Stevnshøj, Stevnshøjvej 99, 4660 Store Heddinge med Gina Øbakke som dirigent.

Der er tilsagn fra følgende kandidater:

Steen R. Hansen (S), Line Krogh Lay (B), Ellen Knudsen (C), Hans Christian Rasmussen (F), Hanne Halvor Jensen(O) Johan Dalsgård Jensen (V), Rasmus Englund (I), Jan Jespersen (Ø), Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns), Marianne Bisgård (N)

2. møde finder sted tirsdag den 24. oktober fra klokken 19 til cirka 22.00 i Mødestedet, Bredgade 1, 4652 Haarlev, med Benny Dråby som dirigent.

Der er tilsagn fra følgende kandidater:

Steen R. Hansen (S), Jørgen Gregersen (B), Ellen Knudsen (C), Hans Christian Rasmussen (F), Varly Jensen (O), ohan Dalsgård Jensen (V), Rasmus Englund (I), Jan Jespersen (Ø), Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns), Inge Milbrat (N)

Program:

 • 1. Velkomst og præsentation af ordstyrer
 • 2. Indledende partirunder
 • 3. Spørgsmål fra salen.
 • 4. Afsluttende partirunde
 • 5. Valgcafe
 • 6. Afslutning

De indbudte kandidater er blevet bedt om at alene at forholde sig til kommunalpolitik og ikke regionspolitik. Endvidere er de blevet bedt om at de i de indledende runder berøre et eller flere af Ældre Sagens kernepunkter:

 • • Omstrukturering af plejehjemmene i Stevns kommune
 • • Demens
 • • Pårørende
 • • Hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp
 • • Værdighed
 • • Det gode liv på plejehjem, herunder digitalisering
 • • Den personlige pleje
 • • Rengøring i hjemmene
 • • Genoptræning
 • • Efteruddannelse af akut-team

Kommentarer