Højerup

Velkomsttiltagene langs klinten indviet fredag

Velkomsttiltaget blev indviet i Højerup. Fra venstre: Tove Damholt, direktør Verdensarv Stevns, Morten Svarre, kulturkonsulent Stevns Kommune, Kathrine Hendriksen, formand Stevns Turistforening, Berith Burkandt, leder Natur og Miljø, Stevns Kommune, Karl Peter Andersen, Traktørstedet Højeruplund, Ditte Winther-Rasmussen, kommunikationskonsulent Verdensarv Stevns, Bjarne Østergaard Rasmussen, bestyrelsesformand Verdensarv Stevns og formand for NFK Stevns Kommune, Jens Carl Jørgensen, formand Selskabet Højeruplund, Naja Habermann, site manager Verdensarv Stevns, Tine Jensen, natur- og miljømedarbejder Stevns Kommune

Regnen blev væk, men gæsterne mødte op, da de nye velkomsttiltag for turisterne på Stevns blev indviet fredag i frisk vestenvind.

Fredag den 16. juni klokken 15.30 blev de nye velkomsttiltag for turisterne på Stevns indviet i Højerup. Formålet med velkomsttiltagene, der nu står i Højerup og Boesdal Kalkbrud samt ved Stevns Fyrcenter, er mere viden og bedre skiltning til de mange nye turister, der hvert år besøger Stevns Klint.

Rød tråd

Det er et samlet tiltag, rettet mod gæster som ikke kender klinten, med viden om netop det sted, hvor man står, samt oplysning om de ting, som er på vej. I sin indvielsestale sagde Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Natur-, Fritid- og Kulturforvaltningen i Stevns Kommune og bestyrelsesformand i Verdensarv Stevns:

– Formidlingstiltagene kommer til at byde folk fra nær og fjern velkomne. Ligesom vi byder venner velkomne, når de ringer på. Med et venligt smil tager vi imod med åbne arme og siger: kom indenfor, føl dig hjemme, hvad må jeg byde på? På Stevns har vi netop noget at byde på her: en verdensarv, en verdenssensation, intet mindre – endda for nuværende og kommende generationer, som det hedder.

Læs også: Så ankom Velkomsttiltag 2017 til klinten

Alle tre steder står en rød platform med fortælling om det enkelte sted og om verdensarven. Den røde farve går igen på de store pyloner, som andre steder som for eksempel Køge og Roskilde også bruger til at informere om udvikling og processer.

Her på Stevns skal de fortælle om, hvad der skal ske udviklingsmæssigt de kommende år på stederne. Farven markerer også ’verdensarvsrute’ i Højerup, som følger de besøgende rundt for at opleve verdensarven i Højerup. Og så skaber ensartetheden en rød tråd mellem besøgsstederne.

Muligheder og fleksibilitet

– Både platforme og pyloner er fleksible og mobile, så de kan tilpasses ønsker og behov, efterhånden som projektgruppen gør sig sine erfaringer, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevn og hun fortsætter:

– Det er vigtigt at vi efterkommer ønskerne om at gøre noget og tage imod gæsterne.

Det er derfor et skridt mod mere information til gæsterne hen mod et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud står klar og et løft af Højerup er gennemført. I sensommeren vil projektgruppen lave den første evaluering – er det den rigtige information der er på skiltene, står platforme og pyloner de rigtige steder og er der ting der skal justeres til næste sæson.

– Vi samler alle de input vi får fra gæster, formidlere og andre der har deres daglige gang på klinten, fortæller Tove Damholt.

– Derfor ser vi gerne at alle kommer med deres input, så de må meget gerne skrive til os og fortælle hvad de oplever. Det kan de gøre til info@stevnsklint.org så samler vi sammen og tager det med til evalueringen.

Stolthed og samarbejde går igen

Samarbejde har været kernen i projektet, som udspringer af ønsket om en bedre besøgsoplevelse fra Traktørstedet Højeruplund, Selskabet Højeruplund, Østsjællands Museum, Stevns Kommune og Verdensarv Stevns.

Indvielsen drog videre fra Højerup til Boesdal, hvor Morten Svarre, Kulturkonsulent i Stevns Kommune, der har taget sin store tørn i arbejdsgruppen, bød velkommen. Udover at fortælle om tiltagene, så lagde han også vægt på den stolthed, der gennemsyrer projektet og hele Stevns:

– Stoltheden ved Stevns Klint som verdensarv er og vil sikkert altid være lokalt forankret. Jeg oplever det dagligt gennem konstruktiv kritik og gode idéer – både her i Boesdal Kalkbrud og på Stevns Fyrcenter, siger Morten Svarre og fortsætter:

– Derfor er Stevns Klint også båret af en række frivillige lokale aktører. Det er båret af fantastiske kræfter i foreninger og løse sammenslutninger. Det er eksempelvis fyrvagter i weekenderne, motorklubben i Boesdal, Selskabet i Højeruplund og mange flere. Jeg ser det som en styrke – at ville tage medejerskab over vores fælles fortælling og med iver og hjerteblod give sit besyv med.

Man kan altid maile til info@stevnsklint.org med input til velkomsttiltagene

Fakta

Projektet udspringer af et samarbejde mellem Selskabet Højeruplund, Traktørstedet Højeruplund, Østsjællands Museum, Stevns Kommune og Verdensarv Stevns.

Tovholder på projektet har været Verdensarv Stevns

Velkomsttiltaget er finansieret af Stevns Turistforening

Velkomsttiltaget skal sikre en bedre besøgsoplevelse i Højerup og Boesdal Kalkbrud samt ved Stevns Fyrcenter.

Alle tre steder står platform, hvor man kan læse mere om det område man befinder sig i, og som indbyder til at slå sig ned.

På pyloner med informationsskilte bliver der fortalt om processen for udviklingen af de tre steder

Højerup får også en ny samlet brochure for området, markerede stier og et pegeskilt, som kan guide gæsterne rundt i området, samt en markeret ”verdensarvsrute”, hvor man kan følge stien for at nå rundt om verdensarven. Desuden kommer der også et vejvisningsskilt, så gæsterne let kan få overblik.

Kommentarer