Store Heddinge

Debat: Danmark hjælper igen

Danmark løfter nu igen opgaven med at hjælpe de allersvageste mennesker i verden.

Historisk set har Danmark årligt modtaget ca. 500 kvoteflygtninge, men i 2017 og 2018 har der været et midlertidigt stop for kvoteflygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har orienteret FN’s Flygtningeorganisation om, at Danmark vil tilbyde kvoteflygtninge, at de kan bosætte sig i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse.

Den nye regerings beslutning er stærkt i forlængelse af den tidligere VLAK-regering, som gav udlændingeministeren bemyndigelse til at justere antallet af kvoteflygtninge.

Planen for 2019 er, at vi hjælper 30 af de allersvageste mennesker til et bedre liv. Det er mennesker i nød, som Danmark rækker en hjælpende hånd. Det er mennesker, som ikke har råd til at betale menneskesmuglere for at fragte sig op igennem Europa på en farefuld færd.

Socialdemokratiet har hele tiden sagt, at denne lille behandlingskrævende gruppe kvoteflygtninge skal vi tage imod og hjælpe. Ligesom vi har sagt, at hvis asyltilstrømningen til Danmark fortsat er i bund, vil vi justere antallet af kvoteflygtninge generelt.

Den nye regering vender ikke ryggen til verden, men tager (igen) et ansvar overfor de svageste.

John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Kommentarer