Store Heddinge

Debat: Farvel til Tullebanen og omfartsvejen

Plakatfoto af John

Tullebanen og omfartsvejen omkring Mariager er tvivlsomme trafikprojekter efter den nye regering har overtaget styringen af Danmark.

Umiddelbart før valget indgik den daværende regering en trafikaftale til mere end 100 mia. kr. med Dansk Folkeparti. Aftalen omfattede to markante Dansk Folkeparti-fingeraftryk.

Det ene projekt er en togbane mellem Vejle og Billund, populært kaldet for ‘Tulle-banen”- et ønske fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Det andet projekt er omfartsvejen ved Mariager – et ønske fra Dansk Folkepartis tidligere trafikordfører, Kim Christiansen.

Begge projekter er blevet kritiseret fra flere sider, fordi projekterne er dyre. De løser ikke væsentlige trafikale problemer og anses som samfundsøkonomisk ekstremt dårlige projekter.

Begge projekter er desuden særlige, fordi de er placeret i de områder, som omtalte politikere er valgt eller bor.

Den nye trafikminister Benny Engelbrecht vil nu have aftalerne om motorveje, jernbaner og broer tilbage på forhandlingsbordet, så der kan indgås brede forlig om den vigtige infrastruktur i Danmark.

Vores skattekroner skal bruges fornuftigt og samfundsøkonomisk effektivt på infrastruktur. Så i den forbindelse er det tvivlsomt, om Tullebanen og omfartsvejen ved Mariager overlever i en proces, hvor der søges bred politisk enig om projekterne.

 

John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Kommentarer