Store Heddinge

Debat: Skal der skæres massivt på velfærden i Stevns kommune?

SF mener nej!

 

Skrevet af Michael Graakjær Formand for SF-Stevns

 

I denne uge tager Kommunalbestyrelsen de første skridt mod et budget for 2020. Udfordringen er et forventet underskud på 35 millioner kr. hvis man vil fastholde det nuværende velfærdsniveau.

 

SF er tilhængere af det velfærdsniveau som kom til udtryk i budget 2018 og som blev fastholdt i 2019. Det betyder at SF ønsker at kommunen fastholder den nuværende velfærd i 2020 og finder de nødvendige penge. Jeg forventer at der desværre kan gå adskillige år før vi får en mere retfærdig kommunal udligning og da trækket på kassebeholdningen har en ende er der desværre kun en skattestigning tilbage når regningen skal betales.

 

En skattestigning er altid en ubehagelig ting og kan betyde at nogle potentielle nye borgere vil fravælge Stevns. I SF vurderer vi imidlertid at en massiv beskæring af velfærden vil gøre langt større skade – ikke blot på tilflytningen, men også på borgerne og kan betyde at børnefamilier vil føle sig tvunget til at flytte fra kommunen.

 

SF foreslog i valgkampen 2017 at vi skulle hæve skatten i stedet for at bruge kommunekassen til at dække budgetunderskuddet. Det betyder at vi i stedet kan hente lidt penge i selvsamme kasse til målrettede forebyggende projekter som vil mindske de fremtidige udgifter for kommunen – det kan være en investering i jobcenteret eller en øget indsats blandt de yngste. De mindskede udgifter vil derefter give mulighed for en fremtidig skattesænkning.

SF håber at Kommunen, hvis man vælger en skattestigning, kan få en frivillig aftale med KL og de øvrige kommuner som sikre at andre kommuner sætter deres skat tilsvarende ned. Lykkes en aftale ikke vil staten snupper hovedparten af provenuet ved en skattestigning så Stevns. Den nuværende aftale betyder at staten det først år vil tage 75 procent og de næste år 50 og 25 procent. Sker det mener vi at man, for at holde serviceniveauet, i mellemtiden skal dække underskuddet med et træk fra kommunekassen.

 

 

Kommentarer