Rødvig

Debat: Til Folketingets Transportudvalg

Til Folketingets Transportudvalg
Skrevet af Freddie Larsen, Formand Rødvig Borgerforening                                                                                                                                                                                                                                             Stevns den 17. november 2019
Vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen
Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening, som repræsenterer borger- og erhvervsinteresser i den sydlige del af Stevns Kommune, hilser det velkomment at Vejdirektoratet har iværksat VVM undersøgelsen af vejforbindelsen mellem Klippinge og Sydmotorvejen via Hårlev.

Vi henviser til vores brev til udvalget dateret 18. december 2018, kopi vedlagt, som indeholder vores underbyggende kommentarer til vores støtte til vejforbindelsens virkeliggørelse, som stadig er dækkende og valide. Der er i mellemtiden valgt et nyt Folketing og nye udvalg med mange nye medlemmer, som vi ønsker skal gøres bekendt med vores skrivelse.

Vi ønsker derfor stadig med argumenterne i vores brev af 18.december 2018 at understøtte at denne vigtige vejforbindelse inkluderes i Transportudvalgets kommende prioritering af vejforbindelser og infrastrukturinvesteringer.

Med venlig hilsen
Johnny Andersen, Formand Hårlev Borger- og Erhvervsforening
Tim Warner, Formand Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening
Freddie Larsen, Formand Rødvig Borgerforening

Kommentarer