Store Heddinge

Genindvielse af 5-maj sten

Se billedserie

De to 5. maj-mindesten der står på Stevns, er nu efter henholdsvis 73 og 71 år renoveret af Hjemmeværnskompagni Stevns.

Renoveringen er gennemført under ledelse af historikeren ved Hjemmeværnskompagni Stevns Hans A. Hansen, den er blevet mulig efter en donation fra fonden Lymans Legat og er sket efter aftale med Gjorslev Gods, der rejste stenen i Bøgeskoven samt med selskabet Højeruplund, der rejste stenen i Højeruplund.

Begge sten er blevet afrenset, så de står helt rene i granitten, og teksten på dem er trukket op med sort skrift.

Inskriptionen i begge sten er 5. MAJ 1945.

  1. maj-stenen i Bøgeskoven.

Stenen er rejst ved indgangen til festpladsen i Bøgeskoven af Gjorslev Gods den 5. maj 1946.

Daværende godsejer og kammerherre Edward Tesdorpf, Gjorslev Gods spillede en stor rolle i de jødetransporter, som foregik her på Stevns og med udskibning fra blandt andet havnen i Bøgeskoven.

Stenen i Bøgeskoven nu blevet flyttet frem til skovkanten, så den er til at se for de mange besøgende i Bøgeskoven.

En genindvielse af denne sten fandt sted den 5. oktober 2019 ved et arrangement, som Hjemmeværnskompagni Stevns og Gjorslev Gods var sammen om. I arrangementet deltog ligeledes samtlige soldaterforeninger på Stevns.

  1. maj-stenen i Højeruplund.

Stenen er rejst i mindelunden Højeruplund, den 16. juni 1948 af selskabet Højeruplund.

Stenen blev fundet ved Vemmetofte Strand. Der blev udskrevet en konkurrence vedr. inskriptionen i januar 1947, men da der i bestyrelsen ikke kunne opnås enighed om nogen af de tilsendte forslag, blev teksten, som det ses på stenen meget kortfattet.

Kommentarer