Store Heddinge

Politiet spotter børn i mistrivsel med nyt it-værktøj

Et nyt IT-værktøj skal hjælpe Midt- og Vestsjællands Politi med at identificere udsatte børn tidligere, så deres vilkår kan forbedres.

Husspektakler, trusler eller vold. Disse sager vil hejse et rødt flag i politiets nye it-værktøj, Socialsøg, som netop nu tages i brug hos Midt- og Vestsjællands Politi.

“For nyligt havde vi en sag, hvor beredskabet blev sendt ud til et husspektakel, og hvor der havde været udøvet vold mellem forældrene. Via det nye system, Socialsøg, blev vi opmærksomme på sagen, og vi kunne se, at der bor en teenager i det pågældende hjem,” siger projektansvarlig for Socialsøg i Midt- og Vestsjællands Politi Kristina Rytter.

Sager som denne er et klokkeklart eksempel på, hvordan Socialsøg kan hjælpe udsatte børn, der kan være i mistrivsel i hjemmet.

”Vi kan ikke vide med sikkerhed, at pågældende teenager er i mistrivsel, men vi kan fortælle kommunen om vores bekymring for vedkommende, og så er det op til kommunen at reagere,” siger Kristina Rytter.

Sådan virker det
Det fungerer altså sådan, at udvalgte oplysninger fra politiets systemer trækkes ud, så politiets nøgleperson for Socialsøg kan sammenholde oplysningerne med lignende sager. Politiet kan på den måde samarbejde med kommunen, så sager om blandt andet husspektakler, misbrug af alkohol og stoffer samt trusler bliver samlet og videregivet til socialforvaltningen.

Grundtanken med Socialsøg er, at hvis myndighederne griber ind tidligere, så får kommunerne mulighed for at gribe hurtigere ind med den rette støtte og hjælp, så færre børn lever i mistrivsel.

”Det her værktøj kan komme til at gøre en kæmpe forskel for udsatte familier i vores politikreds, og det er et klokkeklart eksempel på, hvordan et it-værktøj systematiserer politiets oplysninger, så vi kan bringe denne vigtige viden videre. Oplysningerne kan sammen med kommunens anden viden skabe et helhedsindtryk af familiernes udfordringer, og sådan kan vi spotte børnene hurtigere,” siger Kristina Rytter.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man set hos andre politikredse, at værktøjet har givet rigtig gode resultater, og håbet er, at det også her i kredsen kan hjælpe utrolig mange børn.

Projektet startede for alvor op i Midt- og Vestsjællands Politi i starten af oktober, og der har allerede været sager, som har givet anledning til underretninger til kommunen.

Kommentarer