Store Heddinge

Sjælden fortidskrokodille fundet ved Stevns Klint

Grafik - Jesper Milàn.

De smukke klipper ved Stevns Klint har endnu engang budt på en spændende overraskelse fra fortiden, denne gang fossile rester fra en ca. 66 millioner år gammel havkrokodille der levede i havet der dengang dækkede Danmark.

Fundet blev gjort ved Mandehoved på Stevns Klint, af den lokale amatørgeolog Peter Bennicke. Fundet besår af to velbevarede tænder og to hudpanserplader eller osteodermer, som er plader af knogle der ligger i huden og som er belagt med horn lignede materiale som danner de karakteristiske panserplader ned langs ryggen og siderne på en krokodille. Mønsteret i pladerne varierer blandt forskellige typer krokodiller, og sammen med fundet af de to lange slanke tænder kan vi med rimelig sikkerhed sige at der er tale om en krokodille at slægten Thoracosaurus, som var den mest almindelige havkrokodille i tiden lige omkring slutningen af Kridttiden og starten af Tertiærtiden.

Thoracosaurus var en slægt af havkrokodiller der levede i sidste halvdel af Kridttiden og den efterfølgende Danien tid, og som tilsyneladende ikke blev påvirket af massedøden på grænsen mellem de to tidsperioder, der udslettede både dinosaurerne og de store marine krybdyr som mosasaurerne. Thoracosaurus havde meget lange smalle kæber med tynde krumme tænder, og var specialiseret i at fange fisk. Thoracosaurus er fundet i områder der ligger langt fra nærmeste fortidige kystlinie, i Tilfældet med det nye fund fra Stevns lå nærmeste kystlinie for 66 millioner år siden helt ovre i det østlige Skåne. Det viser de var gode svømmere der ikke var bange for at jage langt fra land.

Museumsinspektør Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe udtaler: –

– Jeg er meget begejstret for dette fund, Hidtil har vi i Danmark kun kendt enkelte fund af få løse Thoracosaurus tænder fra tiden lige omkring slutningen af Kridttiden, vi skal hele tre millioner år længere frem i tiden til Kalken i Faxe Kalkbrud blev dannet før vi for alvor kender rester af Thoracosaurus fra det Danske område. Så selvom det kun er to tænder og to panserplader der er tale om, så udfylder de et vigtigt tomrum i historien.

Fundet skal nu bedømmes af Danekræ udvalget i Danmark, og vil blive udstillet på Geomuseum Faxe senere på året. På Geomuseum Faxe kan man også se en livagtig rekonstruktion af hvordan Thoracosaurus så ud i levende live.

Kommentarer