Store Heddinge

Stevns besøgte transportministeren

stevns rådhus

Fredag besøgte en delegation fra Stevns transportminister, Benny Engelbrecht for at henlede ministerens op-mærksomhed på de stevnske pendleres udfordringer i både bil og kollektiv trafik.

Den forrige regering afsatte 578 mio. kr. til en statsvej, som skal forbinde Stevns med motorvejsnettet, og for Stevns er det magtpålæggende, at den vejføring også prioriteres højt af den siddende regering.

Ministeren omtalte det stevnske projekt som et projekt, der er både velbeskrevet, veldokumenteret og kendt, hvilket jeg ser som et positivt udsagn, udtaler Anette Mortensen, borgmester.

Hun tilføjer:

Når forhandlingerne om et trafikforlig nu er startet forfra og papiret er blankt, kan vi godt frygte, at vores pro-jekt risikerer at blive glemt, netop fordi det er så åbenlyst, men vi gik fra mødet med en tydelig oplevelse af, at ministeren bestemt kendte til vores vejprojekt fra den stevnske halvø. Mødet var meget konstruktivt og vi ople-vede, at vores pointer blev godt modtaget, og at vi også kunne bidrage med nye perspektiver til opgradering af den kollektive trafik.

Fra Stevns deltog borgmester, Anette Mortensen og viceborgmester, Steens S. Hansen samt repræsentanter fra forvaltningen.

Kommentarer