Store Heddinge

Tillykke til kommunerne

Et højere anlægsloft og en forhøjet serviceramme giver næste år kommunerne mulighed for at hente skrinlagte bygge- og anlægsprojekter op af skuffen. Dansk Byggeri glæder sig over, at de snærende bånd på kommunerne bliver løsnet. Men der er stadig løse ender i forhold til kommunernes mulighed for at stoppe oversvømmelse, som mangler at blive løst.

Kommunerne kan i 2020 bygge for 1,3 milliarder kroner mere. I økonomiaftalen mellem staten og kommunerne er anlægsrammen hævet fra 17,8 til 19,1 milliarder kroner. Derudover er parterne blevet enige om også at hæve servicerammen, så den i 2020 bliver på 1,7 milliarder kroner.

De snærende bånd på kommunerne er ikke væk, men de er løsnet, og det giver mulighed for at rette op på alt fra slidte skoler, plejehjem, idrætshaller eller andre ting, der halter. Der er fra regeringens side blevet lyttet til kommunernes ønske om en højere anlægsramme, og det kan vi kun rose. Tillykke til kommunerne med et godt resultat, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

Økonomiaftalen indeholder ingen løsning på, hvordan kommunerne skal finansiere de store opgaver med klimasikring og kystbeskyttelse af veje, byer og naturområder. Det skuffer Dansk Byggeri.

Oversvømmelse er et kæmpe problem allerede nu, og det bliver kun større i fremtiden. Derfor er det problematisk og skuffende, at der ikke er taget særlige skridt henimod at løse den udfordring, som kræver både en plan og penge, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

Men selvom økonomiaftalen for 2020 nu er på plads, er der stadig løse ender, mener Dansk Byggeri:

Vi har behov for at diskutere, om der er særlige områder som fx indeklima, energirenovering, klimasikring og kystbeskyttelse, som bør ligge udenfor anlægsrammen, ligesom også vores veje og infrastruktur generelt står og forfalder. For selvom anlægsrammen bliver højere, er der stadig investeringer, der er så tiltrængte, at anlægsrammen unødvendigt forsinker dem, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

Kommentarer